grafická výroba: Dallo; foto: Katarína Kucharičová

SOULDANCE

TANEC / TANCOVAŤ / TANEČNÁ

UMENIE /

SKUPINA

MEDITÁCIA / MEDITOVAŤ

JOGA

SHOW / PREDSTAVENIE /

HUDBA / MUZIKÁL

GROTESKA / KOMÉDIA

PANTOMÍMA

FILM / FILMOVAŤ

FOTO /

NEPOČUJÚCI

POSUNOK / POSUNKOVAŤ

TICHO

.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DUŠA / DUCH

UMELECKÁ

CVIČENIE

MODLITBA / MODLIŤ SA

RELAX / RELAXÁCIA

PREDSTAVIŤ / VYSTUPOVAŤ

VIBRÁCIA

DIVADLO

KAMERA

VIDEOKLIP

FOTOAPARÁT

POČUJÚCI / POČUŤ

SVET