PRAHLAD JANI

Od svojich 6 rokoch neberie žiadne jedlá ani tekutiny. V roku 2010 bol počas 10 dní riadeného skúmania v nemocnici testovaný asi 100 špecialistov.

BOH SHIVA & MUCHA

INDIAN POLE GYMNASTICS

This is clip of The Topmost Mallakhamb Players.

25. VÝROČIE SVETOVÉHO BEHU HARMÓNIE

Dr. Davidson L. Hepburn, prezident generálnej konferencie UNESCO o posolstve a výročí, ktorý založil duchovný majster Sri Chinmoy (1931-2007).

SPIRITUAL MASTER PLAYS GONGS

Watch spiritual teacher Sri Chinmoy (1931-2007) playing on gongs in a concert in Frankfurt in 1991.

 

MUŽ V POKOJI MYSLE

3D animované video o meditácii, ako môže tento muž riešiť "malé" problémy v svojom pokojnom mieste.

HOLI FESTIVAL V INDII

The Holi Festival in India celebrates the coming of Spring, and every town in the country, including Hampi, is shrouded in brilliant arrays of henna.

FUNNY AFRICAN DOLL

Dance to Angolan music.