"V cvičení ide o svet zdravia."   Dallo

Afro-aerobik ako už samotný názov napovedá o jeho pôvode má veľa spoločného s africkým kontinentom. Toto cvičenie u nás nie je príliš rozšírené a vyžaduje nutnú dávku energie. Skvelé je to, že sa jednotlivé kroky opakujú i niekoľkokrát za sebou, a tak máme čas si ich zapamätať. Nezávislému pozorovateľovi sa môže občas zdať ako "vytriasanie duše z tela" no Afro-aerobik nám pomáha zbaviť sa stresu a napätia.

Zdravie a krása tanečného pohybu

     Objavte energický a výbušný spôsob tanca! Afro-aerobik je o radosti, láske, nenávisti, radosti, smútku, odvahe, strachu a ďalších emóciách. Tie sú vyjadrené prostredníctvom rytmických pohybov a interakcií medzi rytmom a pohybom. Táto forma tanca sa skladá z rôznych štýlov afrických tancov, tempa a pohybu od tradičných až po moderné africké tanečné štýly. Afro-aerobik je najlepší pohyb a tanečný štýl, ktorý pochádza z Afriky do celého sveta. Africký tanec využíva koncepcie tzv. polyrytmiu a celkovú telesnú artikuláciu. Nohy, ruky, ramená, hlavy, končatiny, hrudník, panva sa môžu pohybovať v rôznych rytmoch hudby. Afro-aerobik je schopnosť vykonávať súvislý komplex s vysokou intenzitou pohybu, ktorá pochádza z tradičného tanca.

Čo Afro-aerobik robí pre naše zdravie?

     Afro-aerobik je liečivou silou pre telo! Má veľkú moc a kreatívne štýly. Živá myseľ, telo i duch! Je to komplexný zážitok, ktorý nás nechá pocit radosti! To nám môže pomôcť žiť dlhšie a zdravšie. V skutočnosti Afro-aerobik je zázračný liek, aký sme už dávno hľadali. Afro-aerobik je forma tanca, ktorá využíva kyslík pre výrobu energie a musí trvať dlhšie ako 20 minút. Bez ohľadu na náš vek, váhu a športové schopnosti, Afro-aerobik je pre nás skvelý. S Afro-aerobikom budeme silnejší, budeme sa cítiť lepšie a užívať si život naplno. Afro-aeróbne tanečné stretnutie zlepšujú kondíciu, budovanie svalov, pomalý srdcový tep, znižuje hladinu cholesterolu a pomáhajú udržiavať zdravé kosti. Je to tiež skvelý spôsob, ako schudnúť: 30 minút tanca spáli 200 až 400 kalórií. Rovnako ako fyzické výhody, tanec je ideálny pre zlepšenie koordinácie a sústredenia mysle, učenie tanečných sekvencií skutočne pomôže zlepšiť našu pamäť.

Fotky: AEROBIK

Obrázky: CVIČENIE Z STAROVEKÉHO EGYPTA A AFRIKY

Pozitívna väzba sa ešte prehlbuje tým, že pri cvičení dochádza k svalovej i psychickej relaxácii, čím sa zvyšuje vnímavosť cvičencov na podnety zo strany cvičiteľa, najmä slovné. Ľudia majú radi pekné, čisté vzťahy, ktoré patria k cvičení, a to posilňuje aj ich náklonnosť k cvičiteľovi. Teda cvičiteľ cvičenia sa dostáva do zvláštneho postavenia. Cvičenci si ho obľúbia, rešpektujú ho a všetko pekné a príjemné, čo i sprostredkúva, prenášajú na jeho osobu, idealizujú si ho a sú citliví na jeho prejavy. Preto je potrebné, aby cvičiteľ poznal zvláštnosti svojho postavenia a vedel správne zaobchádzať s cvičencami. Na druhej strane je dobré, ak cvičenci tiež niečo vedia a špecifickosti týchto vzťahov a posudzujú ich triezvo.

     Cvičenec sa neteší, keď jeho cvičenec ostáva v detskom, závislom štádiu. Tu si treba uvedomiť, že ide o neistého, niečím zraneného človeka, ktorý k cvičiteľovi upiera svoje nádeje, očakáva od neho ochranu, venuje mu svoje city. Tu by si mal vstúpiť do svojho svedomia a pýtať sa, či si tým nelieči nejaký vlastný komplex, či neživí vlastnú samoľúbosť, či si neprivlastňuje cvičenie a jej veľké myšlienky ako svoje dielo. Cvičiteľ musí mať na pamäti, že cvičenie nie je ovládanie ľudí, ale ich vedenie k samostatnosti, k hľadaniu sily v sebe.

     V každom človeku je tendencia presadiť sa, predviesť sa, potvrdiť svoje kvality, mať vážnosť – aj sám pred sebou. Kto to myslí so sebazdokonaľovaním úprimne, mal by si z toho pohľadu všímať svoje konanie i nutkanie k podobným prejavom. Je o výborný prostriedok na sebapoznanie a sebavýchovu. Pravdivý pohľad na seba je pevný základ, na ktorom sa dá stavať. Potom je človek pravdivejší aj navonok a ľudia to vycítia. Nikdy mu však neodpustia lož. Neúprimnosť, pretvárka i sebapretvárka, teda sebaklam, to je záležitosť nesmierne zákerná. Napred sa odstraňujú hrubé sebaklamy, potom jemnejšie, ešte jemnejšie atď. Celý život máme čo robiť.

     Čím je človek pravdivejší, čím väčším je sám sebou, tým menej mení správanie pri rôznych príležitostiach. Najväčším sme sami sebou v neprítomnosti iných ľudí. Niekto je usmievavý, úctivý a samá ochota k svojmu nadriadenému, a k podriadeným sa správa neúctivo, ba i hrubo. Alebo niekto je milý a zdvorilý v úrade, na ulici, medzi cudzími ľuďmi, servilne sa chichoce, skrátka zlatý človek. Potom doma je to nevrlá a konfliktová bytosť, ktorej nič nie je dobré, útočí na svojich najbližších, nevyberá si spôsoby. Ide o typický prejav duševnej biedy.

     Všímajte si seba, ako meníte svoje správanie pri styku s rozličnými ľuďmi. Duševne zdravý vzťah medzi dospelými ľuďmi je založený na rovnosti. Nikto nie je dokonalý a úplne vyrovnaný, každý však môže na sebe pracovať a brániť sa všetkému, čo vedie k porušovaniu rovnosti. Rovnosť však znamená aj to, že každý nesie takú časť bremena, aká zodpovedá jeho silám. Ak nesieme za iných to, čo by mohli niesť sami, škodíme tým im aj sebe. Je to falošný súcit.

 

V prípade máte záujem o osobnom cvičeniu, kontaktujte tu online